Upute i objašnjenja tokom pandemije KORONA virusa
  • Sweep servis nije registriran za djelatnost dezinfekcije i dezinsekcije prostora stoga u našoj ponudi ne nudimo usluge dezinfekcije prostora niti vam to možemo posebno naplatiti.
  • Sweep servis tokom pandemije ima interne smjernice za očuvanje zdravlja svojih zaposlenika.
  • Djelatnici sweep servisa vrše dezinfekciju ruku te kompletne opreme za čišćenje,prije i nakon svakog čišćenja, sukladno uputama.
  • U svrhu zaštite naših zaposlenika. Zaposlenici mogu dodati dezificijens u sredstva za čišćenje.
  • Prilikom čišćenja prostora u vrijeme pandemije korona virusa zahtjevamo da su u čišćenoj prostoriji samo djelatnici servisa za čišćenje.
  • Kod dolaska djelatnici sweep servisa imaju zaštitne maske za lice, ukoliko stranka nema zaštitnu masku za lice djelatnici mogu odbiti pružiti uslugu.
  • Mole se sve stranke sa respiratornim smetnjama(kašalj, povišena temperatura, gubitak osjeta njuha i okusa i slično)  da obavezno otkažu zakazano čišćenje.